Reportáže o nás

Raz vidieť je viac, ako stokrát počuť – vraví sa, preto pre ilustráciu našej činnosti uvádzame aj vybrané reportáže. Viac informácií o našich projektoch, garantoch našej činnosti, publikáciách viď v ďalších podstránkach kategórie NAŠA ČINNOSŤ.