Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, umožňuje realizáciu rozmanitých umeleckých predstáv detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov. FÉNIX aktuálne systematicky pracuje najmä s deťmi z Detských domovov Martin a Necpaly (aktuálne majú detské domovy názov Centrá pre deti a rodiny) a s deťmi z rómskej marginalizovanej komunity v lokalite Bambusky v Martine.

Ľudia okolo Fénixa veria, že realizovanie umenia a hudobného vzdelávania je jedným z efektívnych nástrojov adekvátneho rozvoja detí a ich osobnostného rastu, prispieva k odstraňovaniu marginalizovania, napomáha integrácii a inklúzii.  

Umenie a hudba pomáha našim FÉNIXákom v ich neľahkej životnej situácii. Vystupovanie na javiskách či návštevy kultúrnych podujatí sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom na celý život, zároveň je to pre nich veľká motivácia a príležitosť zažiť niečo krásne a pozitívne – čo tieto deti veľmi potrebujú.

Pomáhame deťom v ťažkej životnej situácii, s výrazne obmedzenými možnosťami, a teda pri vnímaní sociálneho aspektu. Deti z detských domovov alebo zo znevýhodnených komunít majú často veľmi extrémne skúsenosti, ťažkú prítomnosť a otázny zajtrajšok – prostredníctvom umenia sa ich snažíme potešiť, rozvíjať ich a dať im lepšiu šancu na perspektívnu budúcnosť. Preto Fénix realizuje svoju činnosť.