Umelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených kUmelecké zoskupenie detí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov FÉNIX, umožňuje realizáciu rozmanitých umeleckých predstáv detí a mladých ľudí z detských domovov, znevýhodnených komunít a ich priateľov. FÉNIX aktuálne systematicky pracuje najmä s deťmi a mladými ľuďmi z Detských domovov Martin a Necpaly (v súčasnosti majú detské domovy názov Centrá pre deti a rodiny) a s deťmi a mladými ľuďmi z rómskej marginalizovanej komunity v lokalite Bambusky v Martine. 

Ľudia okolo Fénixa Ľudia okolo Umeleckého zoskupenia FÉNIX veria, že realizovanie umenia a hudobného vzdelávania je jedným z efektívnych nástrojov adekvátneho rozvoja detí a mladých ľudí a ich osobnostného rastu, prispieva k odstraňovaniu marginalizovania, napomáha integrácii a inklúzii.

Umenie a hudba pomáha našim FÉNIXÁKOM v ich neľahkej životnej situácii. Vystupovanie na javiskách či návštevy kultúrnych podujatí sú pre nich nezabudnuteľným zážitkom na celý život, zároveň je to pre nich veľká motivácia a príležitosť zažiť niečo krásne a pozitívne – čo tieto deti a mladí ľudia veľmi potrebujú. 

Pomáhame deťom a mladým ľuďom v ťažkej životnej situácii, s výrazne obmedzenými možnosťami a teda pri vnímaní sociálneho aspektu. Deti a mladí ľudia z detských domovov alebo zo znevýhodnených komunít majú často veľmi extrémne skúsenosti, ťažkú prítomnosť a otázny zajtrajšok – prostredníctvom umenia sa ich snažíme potešiť, rozvíjať ich a dať im lepšiu šancu na perspektívnu budúcnosť. Preto FÉNIX realizuje svoju činnosť.