KONTAKT

Umelecké zoskupenie detí z detských domovov,

znevýhodnených komunít a ich priateľov Fénix

A. Medňanského 11039/50, 038 61 Martin – Priekopa

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 52262162

Číslo sponzorského úctu:

SK70 0900 0000 0051 6730 0972

Riaditeľ

PhDr. M I L A N  M I C H A L E C, DiS. art., PhD.

00421 907 266 242

mmmichalec@gmail.com